مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی اوراق قضائی

هزینه پایه ترجمه: ۲۴۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی اوراق قضائی

الف) اصل آرا و تصمیمات مراجع قضایی از قبیل دادخواست، اظهارنامه، صورت‌جلسات، احضاریه و اخطاریه با تأیید صحت و اصالت آن از سوی مراجع رسیدگی‌کننده قابل ترجمه و تأیید است.

ب) احکام غیر قطعی عدم امکان سازش در صورت قید مدت اعتبار در دادنامه و با تأیید صحت و اصالت آن از سوی مرجع صادرکننده و در صورت قطعیت احکام عدم امکان سازش با ارائه اصل شناسنامه یکی از زوجین که واقعه طلاق در آن قید شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ج) اصل گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه متوفی و در صورت فقدان شناسنامه با ارائه گواهی مالیات بر ارث، گواهی فوت و یا ارائه شناسنامه زوج یا زوجه که واقعه فوت متوفی در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۴۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ