مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

اهمیت اسپل و نوشتار اسامی

ارسال اسپل و تصویر گذرنامه

ارسال اسپل یا تصویر گذرنامه

ارسال اسپل یا تصویر گذرنامه

ارائه کپی صفحه اول پاسپورت یا ارسال اسپل صحیح اسامی در ترجمه هر مدرک ضروری است.
هرگونه تغییر اسپل و مشخصات از جانب فرد متقاضی پس از انجام ترجمه رسمی و تاییدات توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه مشمول هزینه مجدد است. می توانید تصویر صفحه اول گذرنامه را از طریق ایمیل و یا تلگرام و واتس آپ به دفتر ارسال فرمایید.

 

 

پست الکترونیک: abtin_translation_office@yahoo.com
موبایل: ۰۹۱۰۱۹۷۱۰۳۶

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن همراه

توضیحات اضافی

فایل مربوطه