مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی لیست بیمه

هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه  فصل یا ماه خاص با  مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی و یا ثبت ماشینی بانک جهت تأیید پرداخت حق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ