مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی مبایعه نامه با کدرهگیری

هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر صفحه

ترجمه رسمی مبایعه نامه با کد رهگیری

الف) اصل بیع‌نامه یا قرارداد خرید و فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل ترجمه و تأیید است.

ب) اصل برگ واگذاری و اجاره‌نامه‌های تنظیمی از سوی ادارات اوقاف در ارتباط با اراضی و املاک وقفی با مهر و امضاء اداره اوقاف قابل ترجمه وتأیید است.

ب) قراردادهای خرید و فروش و اسناد عضویت مبین مالکیت از سوی تعاونی‌های مسکن دولتی با مهر و امضاء و شرکت‌های خصوصی ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی و فیش‌های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

ج) مبایعه‌نامه تنظیم شده در بنگاه‌های معاملات املاک در صورتیکه دارای کد رهگیری و هولوگرام باشد و تا قبل از تاریخ انتقال رسمی ترجمه شده باشد پس از بررسی صحت و اصالت سند قابل تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر صفحه