مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی ریز نمرات دبیرستان

هزینه پایه ترجمه: ۱۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر ترم

ترجمه رسمی ریز نمرات دبیرستان

اصل مدارک مختلف تحصیلی و ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوط و تأیید اداره کل آموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۱۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر ترم