مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی بارنامه گمرکی

هزینه پایه ترجمه: ۵۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی بارنامه گمرکی

الف) بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک و یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) بارنامه‌های صادر شده از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۵۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ