مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی قبوض خدمات شهری

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر فقره

ترجمه رسمی قبوض خدمات شهری

الف) اصل قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه دائمی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) ریز مکالمات تلفن ثابت با مهر و امضاء اداره مخابرات قابل ترجمه و تأیید است.

ج) ریز مکالمات تلفن همراه با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

د) اسناد مالکیت تلفنهای همراه  اعتباری قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر فقره