مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی سابقه بیمه

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر صفحه

ترجمه رسمی سابقه بیمه

الف) لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه  فصل یا ماه خاص با  مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی و یا ثبت ماشینی بانک جهت تأیید پرداخت حق بیمه قابل ترجمه و تأیید است.

ب) اصل گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای نمایندگی شرکت‌های بیمه و در صورت لزوم  با ارئه مجوز فعالیت شعبه  قابل ترجمه و تأیید است.

ج) گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر صفحه