مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی حکم اعضاء هیئت علمی

هزینه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی حکم اعضاء هیئت علمی

  • هزینه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ