مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان

هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر  برگ