مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی

هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی پرینت حساب بانکی

گواهی‌های موجودی حسابهای بانکی و  گردش مالی حساب‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری  با مهر و امضاء معرفی شده بانک و یا مؤسسه مربوط قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ