مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه

گواهی‌های موجودی حسابهای بانکی و  گردش مالی حساب‌های بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری  با مهر و امضاء معرفی شده بانک و یا مؤسسه مربوط قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰.۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ