مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی انواع قرارداد

هزینه پایه ترجمه: ۷۰۰.۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر صفحه

ترجمه رسمی انواع قرارداد

الف) قراردادهای بخش دولتی در صورت احراز صحت و اصالت با مهر و امضاء قابل ترجمه و تأیید است.

ب) قراردادهایی که بین شرکت­های خصوصی ایرانی به زبان غیر فارسی در ایران تنظیم شده باشد قابل ترجمه و تأیید نیست.

ج) قراردادهای  شرکت­هاو موسسات غیر دولتی و اشخاص حقوقی همراه با مهر و امضاء ان شرکت و ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تایید است .

د) قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات  با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۷۰۰٫۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر صفحه