مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی لوح سپاس، تقدیرنامه و حکم قهرمانی

هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی لوح سپاس، تقدیرنامه و حکم قهرمانی

ترجمه اصل لوح سپاس، تقدیرنامه و حکم قهرمانی قابل تایید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۴۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ