مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی کارت ملی

هزینه پایه ترجمه: ۱۵۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر فقره

ترجمه رسمی کارت ملی

الف) اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

ب) برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی صادره از ثبت احوال همراه با شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.