مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی شناسنامه

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - هزینه ثبت هر واقعه (ازدواج، طلاق، فرزند، توضیحات): ۲۵،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر جلد

ترجمه رسمی شناسنامه

الف) شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

ب) چنانچه واقعه‌ای در صفحات و یا در توضیحات شناسنامه درج گردد در صورتی که ممهور به مهر ثبت احوال باشد قابل ترجمه و تأیید است. درغیر اینصورت ترجمه عبارت: (تا تاریخ ترجمه سایر صفحات شناسنامه فاقد اطلاعات است) توسط مترجم الزامی است.

ج) در صورت المثنی بودن شناسنامه، ترجمه کلمه المثنی الزامی است.

د) ترجمه و تأیید شناسنامه منوط به ارائه اصل آن می‌باشد و رونوشت برابر اصل قابل ترجمه و تأیید نیست.

ه) ترجمه شناسنامه‌های قبل از سال ۱۳۶۸ که تعویض نشده اند در صورت درج واقعه فوت قابل تأیید می‌باشد.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۵۰،۰۰۰ ریال

  • هزینه ثبت هر واقعه (ازدواج، طلاق، فرزند، توضیحات): ۳۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر جلد