مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی گواهی ولادت

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی گواهی ولادت

الف) اصل گواهی ولادت تا ۱۵ روز از زمان ولادت با مهر و امضاء پزشک و تأیید نظام پزشکی بدون شناسنامه قابل تأیید است و بعد از ۱۵ روز با ارائه شناسنامه ترجمه و تأیید می گردد.

ب) گواهی ولادت اتباع خارجی با مهر ثبت احوال، یا نامه از وزارت کشور و یا برگه تأییدیه از پلیس امنیت امور اتباع خارجه قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ