مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی گواهی تجرد

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی گواهی تجرد

گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه و یا گواهی از اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ