مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی گواهی فوت

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی گواهی فوت

 

الف) اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال همراه شناسنامه متوفی و یا ارائه اسناد رسمی که دال بر فوت فرد باشد قابل ترجمه و تأیید است .

ب) گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با مهر ثبت احوال، یا مهر ثبت احوال امور خارجه، یا نامه تأییدیه از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و یا ارائه تأییدیه پزشکی قانونی قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰  ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ