مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر جلد

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

الف) کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی ،یا مراکز بهداشتی قابل ترجمه و تأیید است،

 ب) گواهیهای صادره از مراکز بهداشتی به زبان انگلیسی همچون انستیتو پاستور در صورت تصدیق توسط مترجم رسمی قابل تایید است .

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر جلد