مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت ، معافیت

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر فقره

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت ، معافیت

الف) کارت پایان خدمت و یا معافیت آن در صورتی قابل تأیید است که اصل آن ارائه و دو طرف کارت ترجمه شده باشد.

ب) گواهی‌های صادره از حوزه نظام وظیفه ناجا مبنی بر مفقود شدن کارت و تعیین محل خدمت قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰  ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر فقره