مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر برگ

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه

الف) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ظرف سه ماه از تاریخ صدور قابل ترجمه و تأیید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۲۰۰،۰۰۰  ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر برگ