مشاوره و سفارش:  واتس‌اپ  تلگرام

ترجمه رسمی پاسپورت

هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰،۰۰۰ ریال - مبنای پایه محاسبه: هر جلد - هزینه پایه ترجمه هر صفحه پاسپورت حاوی مهر، امضا و روادید: ۵۰،۰۰۰ ریال

ترجمه رسمی پاسپورت

ترجمه پاسپورت در صورتیکه زمان انقضاء آن نگذشته باشد قابل تایید بوده و کپی برابر اصل از پاسپورت که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد قابل تایید است.

 

  • هزینه پایه ترجمه: ۳۰۰،۰۰۰ ریال

  • مبنای پایه محاسبه: هر جلد

  • هزینه پایه ترجمه هر صفحه پاسپورت حاوی مهر، امضا و روادید: ۵۰،۰۰۰ ریال